Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία!
Η ιατρός βρίσκεται στη διάθεση σας και θα φροντίσει άμεσα να ανταποκριθεί.