Οι Υπηρεσίες του Ιατρείου

Ενημέρωση & Συμβουλευτική για τους μελλοντικούς γονείς

Μια πρώτη επαφή με τους μέλλοντες γονείς, πριν ακόμα κρατήσουν στα χέρια τους το μωρό τους σχετικά με τα "πρώτα βήματα" τους.

Υποστήριξη Μητρικού Θηλασμού

Η πλειοψηφία των μητέρων διακόπτει τον θηλασμό, διότι δεν έχει σωστή υποστήριξη. Με τη διαρκή καθοδήγηση μας με συμβουλές και σωστές μεθόδους διαχείρισης θα έχετε τη δυνατότητα να προσφέρετε στο παιδί σας το μεγαλύτερο δώρο ζωής.

Κατ' οίκον επισκέψεις 

Κατά τις πρώτες ημέρες ζωής, υπάρχει η δυνατότητα κατ' οίκον επισκέψεων για την ολοκληρωμένη εκτίμηση και φροντίδα του νεογνού.

Παρακολούθηση προώρων 

Επισταμένη παρακολούθηση των προώρων νεογνών και βρεφών σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ελληνικής Εταρείας Περιγεννητικής Ιατρικής. 

Τακτικό Follow-up & Εμβολιασμοί

Τακτική παρακολούθηση βρεφών, παιδιών και εφήβων με κύριο γνώμονα την έγκαιρη πρόληψη ασθενειών και την υιοθέτηση σωστών συνηθειών για την ανατροφή και καλή υγειά τους.
Εφαρμογή στο ακέραιο του Εθνικού Προγραμματος Εμβολιασμών της χώρας μας.

Συμβουλευτική διατροφής & Διαχείριση τροφικών αλλεργιών

Συμβουλές διατροφής για όλες τις ηλικιακές ομάδες, από την εισαγωγή στερεών τροφών (BLW) μέχρι και την εφηβική ηλικία με εξατομικευμένες συστάσεις και παρακολούθηση.

Οι τροφικές αλλεργίες, άμεσου είτε έμμεσου τύπου, είναι η κυρίαρχη παθολογία στα παιδιά τον αιώνα που διανύουμε. Στο ιατρείο μας φροντίζουμε για την έγκαιρη διάγνωση, τη συμβουλευτική, - ειδικά στις θηλάζουσες που βρίσκονται σε αποκλεισμό- και τέλος την έγκαιρη εκ νέου εισαγωγή των ύποπτων τροφών σύμφωνα πάντοτε με τα επικαιροποιημένα πρωτόκολλα της Ελληνικής Παιδοαλλεργιολογικής Εταιρείας.

Διενέργεια m-Chat

Πρόκειται για ενα screening test για διαταραχές που αφορούν στο φάσμα του αυτισμού και με αυτό ελέγχονται τα παιδιά σε 2 φάσεις: (α) στους 18 μήνες και (β) στην νηπιακή ηλικία.

Έγκαιρή διάγνωση Μαθησιακών Δυσκολιών και Συμβουλευτική

Παρακολούθηση των γνωστικών δεξιοτήτων των παιδιών από την προνηπιακή ηλικία (Denver Scale) και επαγρύπνιση για την έγκαιρη διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών κα περαιτέρω διαχείριση τους σε συνεργασία πάντοτε με τις αντλιστοιχες ειδικότητες (Αναπτυξιολόγο, Νευρολόγο, Λογο- ή Εργοθεραπευτή).

Έκδοση Πιστοποιητικών Υγείας

Έκδοση Πιστοποιητικών Υγείας (Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητού, Δελτίου Προαγωνιστικού Ελέγχου) για τους μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης από τον βρεφονηπιακό σταθμό μέχρι και το λύκειο.

Διενέργεια Φυματινοαντίδρασης Mantoux

Πρόκειται για την gold standard μεθοδο έγκαιρης διάγνωσης της φυματίωσης.

Αιμοληψία - Προγραμματισμός αιματολογικών εξετάσεων

Στο ιατρείο μας πραγματοποιούνται αιμοληψίες σε όλες τις ηλικίες: από τα πολύ πρόωρα νεογνά μέχρι και τους εφήβους σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας. 

Διατήρηση Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενούς 

Οργάνωση και ενημέρωση ηλεκτρονικού αρχείου με το ιστορικό και την πορεία κάθε παιδιού, το οποίο σύντομα θα κυκλοφορεί και ως application προσβάσιμο σε όλους τους γονείς, προκειμένου να έχουν άμεση πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο του παιδιού τους ανά πάσα στιγμή.